В живота можеш да вярваш само на себе си и то не винаги

На мъж,който знае как да чука,винаги му отварят вратата!

 

 

Чакам ш*баняка на бял кон...

 

 

НеКа ГовоРяТ зАд ГъРбА мИ-тОвА зНа4и,4е Аз ВсЕ оЩе СъМ пРеД тЯх…

 

В живота можеш да вярваш само на себе си и то не винаги!

 

цУНк ..мУНк ..мЛяс ..пЛяс ..бУм ...тРяС.. .Аи У нАсС...

 

 

Не ИсКаМ дА бЪдА еДнА оТ мНоГоТо

УсПяЛи Да ДоСтИгНаТ лЕгЛоТо Ти,

а ИсКаМ Да БъДа ЕдНа От МаЛкОтО

уСпЯлИ дА дОсТиГнАт СъРцЕтО тИ!

{START_COUNTER}