Добрите и лошите дни в месеца

1-ят ден е лош и нещастен и който се разболее в него, лежи продължително.
Който обаче се роди в него живее продължително.

2-ят се счита за добър и щастлив.
Всичко предприето в този ден се увенчава с успех. Разболелите се в него скоро оздравяват, а родените в него биват с добро телосложение.

3-ят ден от месеца е нещастен. В него не трябва да се предприема нищо.
Разболелите се в него са в опасност в живота си. Който е роден на трети, ще живее малко.

4-ят ден се счита за щастлив – всичко извършено в него успява.
Родените в него биват нравствени, с добър характер.

5-ят е лош и нещастен.
Нищо в него не спори. Заболелите на тази дата дълго боледуват.

6-ят, 7-ят, 8-ят ден се считат за щастливи.
През тях можем да се впускаме в смели начинания. Заболелите в тези дни лесно оздравяват.

9-ят ден е нито щастлив, нито нещастен, но добре е в него да не се предприема нищо.
Родилите се в този ден живеят дълго, но имотното им състояние е скромно.

10-ят и 11-ят ден от месеца се считат за щастливи и всички начинания преуспяват.
Родените в тези дни обичат да пътешестват.

12-ят ден се счита за нещастен.
През него човек не трябва да предприема пътешествия и да се пази от заболяване. Родилите се в този ден живеят дълго.

13-ят ден от месеца е крайно нещастен.
В този ден човек трябва да се пази от всичко, защото ще го сполети нещастие, когато най-малко очаква.

14-ят ден е щастлив и родилите се в него са надарени с голяма интелигентност и ги очаква богатство.

15-ят е среден – нито лош, нито добър.
Родените в него биват сладострастни и хора на удоволствието.

16-ят ден се счита за щастлив.
Родените в този ден ще живеят дълго и ще станат знаменити и богати.

17-ят се счита за нещастен, но родените в него биват щастливи хора.

18-ят се счита за много щастлив.
Родените в този ден биват крайно трудолюбиви и се сдобиват с богатство.

19-ят ден се счита за крайно опасен, в който човек не трябва да излиза от къщи.
Родените в този ден не са достатъчно интелигентни.

20-ят и 21-ят ден от месеца биват щастливи.
Родените през тези дни биват трудолюбиви и с весел нрав. Заболелите в тези дни не боледуват дълго.

22-ят ден се счита за нещастен, но родилите се в него биват честни хора и с добри качества.

23-ят ден е щастлив.
Родените в този ден стават учени и хора на изкуството.

24-ят ден е среден, но родените в него биват здрави и весели хора.

25-ят ден се счита за лош и нещастен.
В него не трябва да се предприемат пътешествия по вода. Родените в него биват слаби и нещастни.

26-ят ден е нещастен като тринадесетият.
В него човек трябва и от сянката си да се пази. Родените през него биват щастливи.

27-ят носи щастие.
Родените в него ще са много красиви.

28-ят ден и 29-ят са също щастливи.
Всичко започнато успява. Но родените на тези дни са крайно мързеливи, затова имотното им състояние е скромно.

30-ят ден се счита за един от най-щастливите дни.
Родените в този ден са хора добродетелни и имат склонност към живописта. Заболелите в него скоро се вдигат от леглото.

{START_COUNTER}