Ревността е страх от превъзходството на другия.

Една след друга, две сълзи се гонят с поглед натъжен и тихо устните се молят: "Не си отивай стой до мен!

 

 

 

Никога не позволявай на страха от раздяла, да ти попречи да обичаш .

 

 

 

Ревността е страх от превъзходството на другия.

 

 

 

ЗнАм Да ИсКаМ,мОгА Да ИсКаМ,иМаМ вСиЧкО кОеТо ПоИсКаМ,мОгА дА иМаМ и ТеБ аКо ИскАм,Но Съм ИнАт и Не Те ИсКАм!!

 

 

 

ОбИчАм дА ОбИчАм,мра3я дА мра3я,вяРвАм,че щЕ пОвярвАм,стрАх мЕ е,чЕ не сЕ стрАхувАм!Давам кАквотО няМам,падаМ,нО не губА!спирАм,нО тОвА нЕ е крАят..

 

 

 

Мъжът не обича една жена, защото тя е красива, а тя е красива, защото той я обича.

{START_COUNTER}