Това, че те гледам, не значи, че ти се радвам...

ВсuЧко Е БuЛо.. ВеЧе Е ОтМuНаЛо.. ВрЕмЕ ДоЙдЕ За ОтМъЩеНuе!!! БоЛкА За БоЛкА u СълЗuТе Dа Тu ВъРнА!!!

 

 

 

 

аЗз СъМм сКъЪПо уДоВоЛсТвИе... Ти плащаш...!!иСкАш дА кУпИш,А дАлИ сЕ пРоДаВа...!?

 

 

 

КойТo РаЗбИрА тУк Се СпИрА…

 

 

Това, че те гледам, не значи, че ти се радвам...

 

 

 

Пия като смок, еба като бог и целувам като ток.

{START_COUNTER}